Parkering bil - sykkel

 

Bil

SiÅs Bolig har parkeringsplasser for studenter i Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden.

Studenter som disponerer egen bil må komme innom SiÅs Bolig for å registrere seg og få utdelt parkeringsoblat - husk registreringsnummer på bilen.

Oblatene må fornyes hvert nye studieår, før 01.07.

Det deles kun ut ett oblat pr student. Dersom du bytter bil, frontrute el. må gammelt oblat innleveres og byttes i nytt.

Parkering uten eller med gammelt oblat vil medføre bøtlegging. Det er kun lov til å parkere på parkeringsplassene.

 

De som bor i Skogveien kan skrive seg på en liste for å få tildelt parkeringsplass med strømuttak for motorvarmer.


Gjesteparkering

På Palisaden og i Skogveien er det tilgjengelig gjesteparkering med betaling via sms.

 

Sykkel

Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.

 

 

Parkering NMBU

 

 

 

Parkering

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster